Företag och miljö

Företag kan arbeta för en minskad miljöpåverkan och minskad påverkan på människors hälsa på många olika sätt. Att effektivisera energianvändningen, att minska transporter, att minska eller förändra användningen av kemikalier eller att minska uppkomsten av avfall är sådant som kan leda till minskad miljöpåverkan, både globalt och lokalt. På sikt kan också ett systematiskt miljöarbete leda till minskade kostnader då energiförbrukningen, transporterna eller kemikalieförbrukningen blir lägre. Minskad miljöpåverkan bidrar även till att nå lokala, regionala, nationella och även globala miljömål men också att nå miljöbalkens syfte – en hållbar utveckling.

Många företag väljer att stukturera sitt miljöarbete i miljöledningssystem. Många av de rutiner som behöver utvecklas i ett systematiskt miljöledningsarbete kan jämföras de krav som ställas på en verksamhet och dess egenkontroll, enligt miljölagstiftningen. Både i miljöledningsarbetet och i egenkontrollen ställs större krav på företag med betydande miljöpåverkan än på företag med en liten eller ringa miljöpåverkan.

Faktablad om miljölagstiftning och företagande

SKL:s broschyr om kommunernas tillsynsavgifter ”Vad betalar jag för?”

Häng med!

Branschorganisationer och miljö:

Saknar du din bransch och en kopplingen till miljölagstiftningen? Hör av dig!

Kommentera