Ägargruppsmöte 23 maj 2013

Presentaion

Den 23 maj 2013 träffades Ägargruppen för Miljösamverkan Västerbotten för att diskutera verksamheten som sådan och för att kompetensutvecklas kort om korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning. Vi följde upp verksamhetens Delprojekt, Utbildningar och dess Ekonomi.

Vi pratade också om organisationen som sådan och aktörernas olika roller. Vi beslöt oss för att förtydliga dessa, på vilket sätt beskrivs här. Vi pratade också om nya delprojekt och teman för kommande presidieträff.

Efter det presenterade Eva Fridman, Region Västerbotten, processen för framtagande av den nya regionala utvecklingsstrategin som ska gälla 2014-2020.

Under eftermiddagen kompetensutvecklade Henrik Sandberg, PWC, oss i ”Korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning”. Vi bestämde också att detta skulle vara ett tema för höstens presidieträff.

Efter mötet revideras också uppföljningsindikatorna och den gällande verksamhetsplanen.

 

Kommentera