Ägargruppsmöte 25 februari 2015

Den 25 februari 2015 hölls ett ägargruppsmöte på Ansia i Lycksele. Det var en god uppslutning från kommunerna och 11 av länets 14 miljöförvaltningar var med på plats. Under förmiddagen belystes framförallt vad som är på gång i kommuner, och så fattade vi beslut om vilka områden som bör prioriteras vad gäller delprojekt och seminarier. Detta har resulterat i ett förslag på VP. Styrgruppen fick i uppdrag att genom att bolla  för att besluta om verksamhetsplan för Miljösamverkan Västerbotten april 2015 – aug 2016 med ägargruppen att fastställa den på kommande möten. Under eftermiddagen belystes länsstyrelsens tillsynsvägledning och också hur ett framtida miljösamverkan Västerbotten, från och med hösten 2016, bör organiseras och finansieras.  På ägargruppsmötet dök också frågan om vilka nationella tillsynsprojekt som är på gång och dessa listas nedan. Länsstyrelsen belyste några remisser och projekt som är på gång för deras del. Bland annat ville man flagga för en utredning som är gjord om Tillsynsansvar över förorenade områden. Utredningen är just nu ute på remiss (t o m 150325) och länsstyrelsen vill gärna få kommunernas synpunkter och kommentarer om denna.

Program för ägargruppsträffen

Presentationer:

Förslag ny VP:

Nationella tillsynsprojekt:

Livsmedelsverket planerar följande kontrollprojekt under 2015 och 2016

 • Nordiskt kontrollprojekt om odeklarerade allergener i färdigförpackade livsmedel, Provtagningsperiod: 24 augusti -18 september samt 19 oktober -13 november 2015
 • Kontroll av glykoalkaloider, kadmium och bly i potatis, Provtagningsperiod: september – oktober 2015 (Detta projekt verkar endast rikta sig till Länsstyrelserna)
 • Kontroll av mögelgifter i spannmål, Preliminär provtagningsperiod: augusti till oktober 2015 med uppföljning i april 2016
 • Kontroll av PAH i traditionellt direktrökta livsmedel, Preliminär provtagningsperiod: Maj till augusti 2015
 • Kontroll av vitaminer i kosttillskott,
  o   verifierande märkningskontroll av kosttillskott med vitaminer och mineraler,
  o   tungmetaller i växtbaserade kosttillskott,
  o   ingredienskontroll av viktminskningspreparat och
  o   ingredienskontroll av prestationshöjande preparat.
  Kontrollprojekt planeras inom samtliga områden under 2015-2016.
 • Kontroll av dricksvatten indelat enligt följande:
  o   Distributionsanläggning (Distributionsanläggning, inklusive reservoarer), Februari – april 2015
  o   Faroanalys (Råvatten, vattenverk, distributionsanläggning) Hösten 2015
  o   Beredning, CCP, larm (Vattenverk), Våren 2016 (prel.)
  o   Undersökningsprogram (Utgående från vattenverk och kran hos användare), Hösten 2016 (prel.) 

Jordbruksverket

 • Bekämpningsmedelsprojekt med inriktning på integrerat växtskydd, preparat och sprutjournaler. 2015. Tillsammans med Kemikalieinspektionen.
 • Växtskydd inom växthus, frukt- och grönsaksodlingar och specialodlingar. 2016.

 Havs- och vattenmyndigheten

 • Ingen planerad kampanj, men tar fram vägledningsmaterial för tillsyn av små avlopp (ska bli klart i början av 2015).

 Folkhälsomyndigheten

 • Städning och ventilation i skolor. Inleddes 2014 tillsynskampanj t.o.m. mars 2015.
 • Bassängbad. 2017.

 

Kommentera