Ägargruppsmöte 9 mars 2016

Den 9 mars 2016 genomfördes en ägargruppsträff på Ansia konferens i Lycksele. Av Miljösamverkan Västerbottens ägare fanns 12 av 16 representerade under dagen. Under förmiddagen redovisades vilka delprojekt samt seminarier och utbildningar som är på gång i projektet. Lena Friborg berättade även om bakgrunden till Miljösamverkan Västerbotten samt hur tankarna går idag från Region Västerbottens sida när det kommer till en fortsättning av projektet. Efter det informerade Inger Olofsson om hur Samrådsgrupp avfall och VA-samverkan arbetar i sina projekt och vad som är framgångsrikt i det upplägget. Samrådsgrupp avfall har nyligen vunnit utmärkelsen Årets återvinningskommun vilket är ett kvitto på att de har hittat en arbetsmetod som ger goda resultat. Hans-Inge Smetana, vice ordf. Primärkommunala delegationen, fanns också på plats och förde en dialog med ägargruppen om hur ett framtida Miljösamverkan Västerbotten skulle kunna se ut. Dagen avslutades med att deltagarna i grupp fick lyfta och diskutera frågor som är aktuella för miljökontoren i länet.

Program för dagen

Ägargruppsmöte 9 mars 2016

Presentationer

Aktuellt i projektet, Emmy Frohm
Region Västerbottens tankar om framtiden, Lena Friborg
Samrådsgrupp avfall och VA-samverkan, Inger Olofsson
Primärkommunala delegationen, Hans-Inge Smetana
Aktuella frågor på miljökontoren, Emmy Frohm

Övrigt

Finansiering andra miljösamverkan i landet