Ägargruppsträffar och presidieträffar

Här samlas information om de ägargruppsträffar och presidieträffar som genomförs inom ramen för projektet. I ägargruppen ingår ansvariga chefer för miljökontoren på kommunerna och länsstyrelsen. Presidiet består av ordförande och vice ordförande i de nämnder på kommunerna som är ansvariga för ärenden enligt miljöbalken. En träff ordnas en gång per år för respektive grupp.

Mer information om projektorganisationen och aktörernas roller hittar du här.