Delprojekt

 

Under 2015-2016 kommer tre delprojekt att genomföras. Ett projekt handlar om att skapa ett långsiktigt skydd för enskilda vattentäkter med hjälp av kommunala föreskrifter. Projekt om inventering av pågående förorenande verksamheter samt tillsyn av sågverk kommer också att bedrivas under perioden.

Kommentera