Åtgärder för myndigheter och länsstyrelser i miljömålsarbetet

Varje år ska Miljömålsrådet ta fram en lista med gemensamma åtaganden som nationella myndigheter och länsstyrelser i landet ska genomföra i samverkan. Syftet är att hjälpa till att påskynda arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålsrådet har nu presenterat årets lista vilken innehåller 44 åtgärder. Fokus i listan ligger på hållbara transporter vilket bland annat innebär fossilfria transporter, att ta fram en metodik för att göra samhällsekonomiska analyser av regleringar samt att vi ska få färre nya exponerade för buller och luftföroreningar. Andra åtgärder är i urval: Integrera miljö o tillväxtarbetet, utveckla en metod för att kartlägga företags hållbarhetsarbete, uppdatera riksintressen för energiproduktion och energidistrubition samt påskynda tillgängligörande av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter.

Läs hela listan här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar