Att arbeta med Agenda 2030

Den 25 september 2015 fattade världens ledare vid en FN-konferens beslut om 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Målen ersätter de tidigare Milleniemålen och trappar upp världens arbete mot en hållbar utveckling. Målen rör allt från utrotad fattigdom, jämställdhet, och fredliga och inkluderande samhällen till rent vatten och sanitet samt hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer på Globala målen.

Ericsons hållbarhetschef Elaine Wiedman-Grunewald gav alla chefer i ledningsgruppen ett personligt ansvar för ett av de globala utvecklingsmålen. För Aktuell Hållbarhet berättar hon att målen nu fungerar som ett ramverk för hela verksamheten. Rådet hon vill ge till andra företag om de vill föra in målen i hållbarhetsarbetet är att se till att de mål som väljs ut har en tydlig koppling till det aktuella företaget. Annars, säger hon, kommer ingen att lyssna.