Delprojekt om träindustrin och enskilda vattentäkter

Två delprojekt har nu startats upp av Miljösamverkan Västerbotten. Det ena kommer att genomföras som ett tillsynsprojekt av sågverk, hyvlerier och snickerier. Det andra är ett kunskapsprojekt som omfattar enskilda vattentäkter vilka försörjer fler än 50 personer eller som har ett uttag större än 10 m3/dygn. Det huvudsakliga målet är att ta fram ett förslag på arbetsgång och en mall för hur en lokal hälsoskyddsföreskrift kan utformas och genomföras för att skydda sådana vattentäkter. Här kan du se vilka som ingår i projektgrupperna. Mer information kommer att komma på under fliken Projekt framöver. Syftet med projekten är främst att utveckla miljömyndigheternas och verksamhetsutövarnas kompetens på respektive område, att utveckla dialogen mellan olika aktörer, att utbyta erfarenheter samt nå en samsyn mellan kommunerna. Vidare är syftet att skapa förutsättningar för att nå de regionala miljökvalitetsmålen.

Sedan tidigare har ett projekt om pågående förorenande verksamheter påbörjats. Läs mer om det projektet här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar