Ekosystemtjänster från svenska hav

Haven erbjuder oss en mängd ekosystemtjänster så som produktion av syrgas, livsmedel och energi och de bidrar på många sätt till vår rekreation och inspiration. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rapport som behandlar statusen på de svenska havens ekosystemtjänster samt vilka faktorer som kan påverka dessa negativt. För Bottniska viken bedöms ekosystemtjänster i form av livsmedelsproduktion och näringsvävar ha dålig status medan bland annat inspiration, energiproduktion, primärproduktion och reglering av övergödning bedöms ha god status. Framförallt är det mänsklig påverkan i form av överuttag av arter samt utsläpp av övergödande ämnen som bedöms ha stor negativ samlad effekt på havens ekosystemtjänster.

Här hittar du rapporten.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar