Förslag att samordna prövningen av buller

Det finns behov och önskemål om att underlätta planering av bostäder i områden som är utsatta för buller. Socialdepartementet lämnade i förra veckan en proposition i vilken det föreslås att miljöbalkens och plan- och bygglagens regler om prövning och tillsyn av buller samordnas. Förslaget innebär bland annat att nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen. Denna förändring skulle i sin tur innebära att tillsynsmyndigheten (i normalfallet) inte senare får förelägga eller förbjuda en verksamhet om omgivningsbullret inte överskrider de bullervärden som detaljplanens planbeskrivning eller bygglovet anger. Lagändringen föreslås träda i kraft i januari 2015. Läs mer på regeringens webbplats och  i prop. 2013/14:128.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar