Goda exempel

Här kommer goda exempel att publiceras på företag i Västerbotten som minskat sin miljöpåverkan.

Länsstyrelserna har samlat 130 goda exempel på energi- och klimatarbete. Målgruppen är både offentlig verksamhet, företag samt aktörer på landsbygden och tanken är att sprida information och inspirera till att göra investeringar och projekt med stor klimatnytta och en hög kostnadseffektivitet. Exemplen spänner över ett brett spektra och berör områden så som upphandling, spillvärme, åtgärder i kommunala fastigheter, sparsam körning och åtgärder i landsbygdsbutiker. I publikationen finns även samlat information om vilka bidrag som det finns möjlighet att söka för genomförande av projekt och åtgärder kopplade till energi och klimat. Hitta exempel som passar din verksamhet här.

Näringslivets miljöchefer har samlat goda miljöexempel inom en rad olika branscher. Sök exempel från din bransch här.

NENET presenterar 4 goda exempel på energieffektivt företagande i Norrbotten här.

Har du tips på ett miljöbra företag i Västerbotten – hör av dig!

 

Kommentera