Social hållbarhet

Även om miljöfrågor är en viktig del i hållbar utveckling så finns det mycket mer som ryms under hållbarhetsparaplyet. Det finns flera definitioner på hållbar utveckling och om du skulle be om en definition är sannolikt att olika organisationer och personer kommer att ge dig olika svar. En klassisk definition kommer från Brundtlandrapporten och lyder ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Andra brukar prata om hållbar utveckling bestående av tre delar vilka alla måste uppfyllas: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Teorier och mål som också brukar nämnas i sammanhanget är Det naturliga steget, Planetära gränser, Manfred Max-Neefs nio mänskliga behov och Agenda 2030.

På dessa sidor är avsikten att Miljösamverkan Västerbotten ska samla information och exempel om det sociala perspektivet på hållbar utveckling. Det kan handla om socialt ansvarstagande, jämställdhet, beteendeförändringar, mångfald etc. Har du något bra tips på goda exempel om hur myndigheter eller företag har jobbat med dessa delar? Hör av dig!