Jämställdhet

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen Västerbotten uppgiften att arbeta med och följa upp de nationella jämställdhetspolitiska målen ur ett regionalt perspektiv. Som en del i sitt arbete har länsstyrelsen producerat ett antal rapporter under samlingsnamnet JämLYS. De är tänkta att användas som ett underlag för ett effektivt arbete med jämställdhet för olika aktörer i samhället. Analyser har bland annat gjorts av näringslivet och skogssektorn, av idrottsrörelsen samt av representation i politik, styrelser och idéburen sektor. En rapport har också tagit fram som kommuner kan använda som stöd för att göra en jämställdhetsanalys av sin kommun. De olika rapporterna listas nedan. Kanske kan du använda dem som underlag i din verksamhet för att hitta sätt att utveckla jämställdhetsarbetet? Läs också gärna mer på länsstyrelsens hemsida.

Dokument

JämLYS av näringslivet
JämLYS av skogssektorn
JämLYS av representation
JämLYS av klimatpåverkande konsumtion, livsstil och makt
JämLYS din kommun
JämLYS idrott och normer
JämLYS av Övre Norrland