Lagrådet kritiserar föreslagna ändringar i Miljöbalken

Regeringen har föreslagit att kapitel 15 i Miljöbalken, vilket omfattar avfallsområdet, ska ersättas med ett nytt kapitel. Tanken är att kapitlet ska bli tydligare och att bestämmelserna bättre ska stämma överens med den utveckling som skett inom avfallsområdet. Lagrådet delar dock inte regeringens uppfattning om att struktur och språk ska ha förbättrats i det presenterade förslaget. Kapitlet innehåller ett stort antal bemyndiganden vilket enligt lagrådet både gör det svårt att bedöma utrymmet för förordningar och föreskrifter samt att det delvis förekommer överlappning av bestämmelserna. Lagrådet bedömer också att det finns flera otydligheter i begreppsförklaringarna. Bland annat anses förklaringar av orden ”avfall”, ”återanvändning”, ”återvinning” inte motsvara rimliga krav på konsistens, begriplighet och ändamålsenlighet. Ett annat exempel på oklarhet som Lagrådet tar upp är att det inte framgår om ett föremål upphör att vara avfall om innehavaren avsett att göra sig av med föremålet men sedan ångrar sig. Lagrådet saknar också en förklaring av vad det innebär att vara skyldig att göra sig av med något.

Läs Lagrådets yttrande.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar