Länsstyrelsens miljöskyddsdag 23 okt 2013

I anslutning till Miljösamverkans presidieträff den 22 oktober 2013 anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en miljöskyddsdag på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. Länsstyrelsens verksamhet presenterades liksom en rad nyheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Deltagarna kunde också välja att delta på seminarier om IED-direktivet eller Täkter och även om Vattenfrågor eller Efterbehandling.  Miljöskyddsdagen avslutades med presentationer från två kompetenscentrum på Umeå universitet, KOMIN och Miljömedicin. Ylva Ågren, Länsstyrelsen, modererade under dagen.

Program

 

 

Kommentera