Miljösamverkan för kommuner

Miljösamverkan Västerbotten är ett forum för kunskapsutbyte, för miljöfrågor som kan kopplas till miljöbalkens regelverk. Vi som leder projektet hoppas att ett ökat kunskapsutbyte ska öka ert intresse för miljöfrågor, så att miljöperspektivet, om det inte redan är det, blir självklart i all er verksamhet.

Miljösamverkan Västerbotten kommer att genomföra flera olika projekt som förutsätter både företagares och myndigheters delaktighet. Projekten kan komma att riktas mot en viss bransch och dess miljöpåverkan (till exempel vindkraft eller U-anläggningar) eller utifrån en viss sakfråga (till exempel energieffektivisering eller vattenskydd). Du som medarbetare i någon av Västerbottens kommuner är välkommen att delta i Miljösamverkan Västerbottens aktiviteter och projekt!

Låter Miljösamverkan intressant? Vill du veta mer? Hör av dig!

Kommentera