Presidieträff 22 okt 2013

Miljösamverkan Västerbotten höll den 22 oktober en presidieträff på Medlefors folkhögskola. Under förmiddagen presenterades resultat för Miljösamverkan Västerbotten hittills och kommande projekt och former för Miljösamverkan i Västerbotten belystes. Under eftermiddagen presenterades  länsstyrelsens projekt om kvalitet och effektivitet i miljöprövningsprocessen och ett utbildningspass om korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning hölls.

När det gäller kommande projekt för Miljösamverkan Västerbotten beslutade vi vid presidieträffen att 2014 påbörjas ett mindre projekt om migrationsboende och ett projekt om enskilda avlopp. Angående det tidigare beslutade projektet om vindkraftstillsyns bestämdes att länsstyrelsen innan ett eventuellt projekt påbörjas, undersöker/utreder behovet att sådant projekt.

Det flaggades också för några nationella kampanjer ska genomföras under 2014: Bygg och rivningsavfall (Naturvårdsverket och Boverket), Metaller i smycken i detaljhandeln (Kemikalieinspektionen) samt Skolors inomhusmiljö (Socialstyrelsen). Under 2015 planerar Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en nationell tillsynskampanj om enskilda avlopp.

När det gäller seminarier som Miljösamverkan bör arrangera så förslogs teman om Riskbaserad taxa och hälsoskydd samt om buller. Inom kommande delprojekt bör också temadagar/seminariedagar arrangeras.

Program

Kommentera