Nationella tillsynsvägledningsplaner

Nedan hittar du nu gällande nationella tillsynsvägledningsplaner. Även en sammanfattning av planerade tillsynskampanjer och utbildnings-/informationsinsatser riktade till kommunerna finns listad.

Nationella tillsynsvägledningsplaner

Jordbruksverket 2016-2018
Naturvårdsverket 2016-2018
Folkhälsomyndigheten 2016-2018
Kemikalieinspektionen 2016-2018
Havs- och vattenmyndigheten 2016-2018

Tillsynskampanjer Miljö- och hälsoskydd

 • Bekämpningsmedel i växthus – Hösten 2016
  Kemikalieinspektionen, jordbruksverket och Naturvårdsverket
 • IED-utbildning för kommunerna – 2016
  Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och landsting
 • Växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden – Våren 2017
  Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen
 • Golfbanor, inkl. växtskydd – 2018
  Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket
 • Tillsyn av återvunna ämnen – 2016
  Kemikalieinspektionen
 • Tillsyn av CLP-märkning i detaljhandeln – 2017
  Kemikalieinspektionen
 • Tillsyn av varor i detaljhandeln – 2018-2019
  Kemikalieinspektionen
 • Barnkoll 2016 (Tillsyn av kosmetiska produkter som riktar sig mot barn)
  Läkemedelsverket

Utbildnings- och informationsinsatser Miljö- och hälsoskydd

 • Utbildning om IED för kommunala inspektörer – 2016-2018
  Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting
 • Seminarieserie om fukt och mikroorganismer – 2016
  Folkhälsomyndigheten
 • Webbinarium om PFAS och PFOS – Hösten 2016
  Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut
 • Seminarieserie om Migrationsverkets Asylboenden – 2016
  Folkhälsomyndigheten
 • Information om ny dokumentationsföreskrift om växtskyddsmedel – 2016
  Jordbruksverket
 • Information om lagkrav på obligatoriska funktionstest vid spridning av växtskyddsmedel – 2016
  Jordbruksverket
 • Informationsinsats om nya regler för lagring av gödsel (om regeringen beslutar om det) – 2016
  Jordbruksverket
 • Information om BAT-slutsatser för stora svin- och fjäderfäanläggingar – 2016
  Jordbruksverket

Livsmedel (Livsmedelsverket)

 • Nordiskt kontrollprojekt om odeklarerade allergener i färdigförpackade livsmedel, 2015
 • Kontroll av mögelgifter i spannmål, 2015-2016
 • Kontroll av PAH i traditionellt direktrökta livsmedel, 2015
 • Kontroll av vitaminer i kosttillskott, 2015-2016
 • Kontroll av dricksvatten, 2015-2016

Kommentera