Verksamhetsplan och uppföljning

De första och andra projektperioderna är nu avslutade och resultatet av arbetet har sammanställts i två slutrapporter. Nedan finner du även de verksamhetsplaner som har legat till grund för arbetet.

Slutrapport Miljösamverkan Västerbotten period 1
Verksamhetsplan 2012-2014

Slutrapport Miljösamverkan Västerbotten period 2
Verksamhetsplan 2015-2016

För att följa upp verksamhetens syfte och mål finns ett antal framtagna indikatorer. Indikatorerna integreras sedan i ett antal enkätfrågor som skickas ut till länets kommuner en gång per år.

Miljösamverkan Västerbottens indikatorer

Kommentera