Miljösamverkan är tillfälligt vilande

Miljösamverkan Västerbotten är tillfälligt vilande pga att den senaste projektperioden löpt ut. Det pågår nu ett arbete med att hitta lösningar för fortsatt samverkan.

Frågor hänvisas till Jonna Lidström, projektsamordnare på Region Västerbotten;  jonna.lidstrom(at)regionvasterbotten.se, tfn 070-371 57 572.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny samordnare

Från och med januari till och med sommaren 2020 är Emil Österholm vikarierande samordnare för Miljösamverkan Västerbotten. Alla frågor gällande miljösamverkan hänvisas till honom under denna period: emil.osterholm (at) regionvasterbotten.se.

Välkommen Emil!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tillsynsprojekt 2019

Nu drar årets tillsynsprojekt i miljösamverkan Västerbotten igång. I år tittar vi på markbaserade avloppsanläggningar för 25-200 pers. Ett första möte har hållits idag, 23 april, och slutrapport planeras vara klar i november.

Med i projektgruppen finns tjänstepersoner från är Vindelns, Lycksele, Vännäs och Umeå kommuner.

Frågor och synpunkter hänvisas till Jonna Lidström, Region Västerbotten.

Uppdatering: Tillsynsprojektet 2019 ställdes in på grund av personalbrist hos kommunerna. Det finns ännu ingen plan för om eller när arbetet kan tas upp igen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Diskussionsträff om behovsstyrd taxa i Lycksele 10 december!

Miljösamverkan ordnar en träff den 10 december på Hotell Lappland, där SKL informerar om den nya modellen för behovsstyrd taxa. Man kan delta både via webb eller på plats i Lycksele. Inbjudan har gått ut per e-post till samtliga i samverkansgruppen idag, glöm inte att anmäla er senast 5 december.

Ni är välkomna!

/Lisa From

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny ordförande i samverkansgruppen

Malin Berg har axlat rollen som ordförande i samverkansgruppen inom Miljösamverkan. Tack Malin!

Lisa From

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny samordnare för miljösamverkan Västerbotten

Hej

Från och med 1 september i år kommer jag att fungera som samordnare för Miljösamverkan Västerbotten. Jonna Lidström kommer fortfarande att vara kvar i sin roll som projektsamordnare samt samordnare för plan- och byggsamverkan.

/Lisa From

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kontaktuppgifter under hösten

Den nuvarande projektperioden tar slut 31/8-16. Efter det finns det inte någon projektledare på plats som kan kontaktas för frågor gällande projektet eller dess verksamhet. En ansökan om ett förlängt och utökat projekt har lämnats in och beslut om medel ska beviljas för detta fattas den 22/9-16. Vid ett positivt besked blir ny projektstart den 4/1-17. Om det skulle dyka upp frågor kring det nu avslutade eller det (förhoppningsvis!) kommande projektet, kontakta energi- och miljöstrateg Lena Friborg på lena.friborg@regionvasterbotten.se. Är du miljö- och hälsoskyddsinspektör på någon kommun i länet eller miljöhandläggare på länsstyrelsen och önskar en användare till forumet, vänligen kontakta Ulla Aronsson på ulla.aronsson@umea.se.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla er som har bidragit till projektet under det här året! Utan er skulle det inte bli något Miljösamverkan Västerbotten.

//Emmy Frohm

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya kunskapsmaterial om enskilda avlopp

SCB offentliggör nu statistik på vatten- och avloppsanslutningar i landet. Statistiken kan brytas ned till kommunal nivå samt är även uppdelad på permanentboenden och fritidshusboenden. Statistiken bygger på uppgifter från fastighetstaxeringen och omfattar därför bara småhusfastigheter. Den senaste statistiken är från 2014 och finns för femårsintervall med start år 2000. SMED har också på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknat källfördelningen för näringstillförseln till landets sjöar, vattendrag och hav vilket redovisas i en ny rapport.

SCB:s statistik om vatten- och avloppsanslutning
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Fler resultat har också kommit för de projekt som tilldelades medel i Havs- och vattenmyndighetens utlysning 2015. Dels är det ett informationsblad om användning av bergkross i avloppsanläggningar samt en rapport om reningskapaciteten för biokolfilter. Det har även tagits fram ett antal utbildningsfilmer för miljöinspektörer om enskilda avlopp samt en manual för ett nyutvecklat verktyg för att göra en kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning. Verktyget finns fritt tillgängligt på webben.

Informationsblad – Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar
Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening – Teknisk rapport
VA-guidens filmbibliotek
Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning – manual

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar