Så kan tillsynen utvecklas och förbättras enligt Naturvårdsverket

Enligt miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket årligen redovisa till regeringen hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Underlaget till årets rapport är främst enkätresultat, rapporter och befintliga datakällor.

I rapporten drar Naturvårdsverket slutsatsen att miljötillsynen kan effektiviseras och bli mera likvärdig genom en ökad samverkan på både nationell, regional och lokal nivå. För en bättre kvalitet på tillsynen, en ökad rättssäkerhet samt mer likvärdiga bedömningar anser även Naturvårdsverket att ansvarsfördelningen av tillsynen behöver ses över. Naturvårdsverket tror att detta också skulle vara en fördel för verksamhetsutövarna samt för tillsynsmyndigheternas arbetsmiljö.

Utredningen visar att tillsynsmyndigheterna överlag bedömer att tillgången på resurser och kompetensförsörjning som god. Inom enskilda sakområden går det dock att se att det finns ett behov av ytterligare resurser, vägledning och utbildning. Exempel på områden som ibland helt bortprioriteras i tillsynen är biotekniska organismer, kemiska produkter och skyddade områden. Naturvårdsverket ser också att det finns behov av att vägleda tillsynsmyndigheterna i hur tillsynsverksamheten bör följas upp.

Läs Naturvårdsverkets rapport

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar