Dialogmöte om vatten, regional vattenförsörjning, allmänna vattentjänster, tillsyn och prövning

Den 14 mars bjuder Miljösamverkan Västerbotten och VA-samverkansgruppen till ett dialogmöte om vatten. Hoten är flera, till exempel utsläpp från industrier, gruvor eller vattenrening, utbyggnad av samhällen eller ett förändrat klimat. Både lagstiftning, nationella miljökvalitetsmål samt EU:s ramdirektiv för vatten och dricksvattendirektivet syftar till att säkerställa vatten av god kvalitet i tillräcklig kvantitet. Hur bör en verksamhetsutövare agera för att bidra till god status i sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet? Hur kan miljöförvaltningens verksamhet bidra till att miljömål nås? Dialogmötet syftar till att reda ut begreppen och olika aktörers ansvar för att säkerställa vatten av god kvalitet finns i tillräcklig kvantitet och att miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten nås. Läs hela programmet här. Välkomna!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar