Åsa Romson får fråga om järnsand från Rönnskärsverket

Järnsand är en restprodukt som uppstår när koppar tillverkas från återvunnen elektronik och Rönnskärsverket utanför Skellefteå producerar runt 550 ton järnsand per dag. Järnsanden har tidigare använts som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten, men i samband med att rapporten för Miljösamverkan Västerbottens kunskapsprojekt om avfall för anläggningsändamål publicerades har sanden börjat klassificeras som avfall. Detta innebär att det numera krävs miljötillstånd för att använda sanden. Rönnskärsverket har därför fått allt svårare att göra sig av med materialet vilket resulterat i ett växande berg utanför verket. Riksdagsledamot Emilia Töyre (S) menar att miljölagstiftningen här försvårar övergången till en cirkulär ekonomi. Därför har hon ställt en fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson där hon frågar vad ministern har tänkt göra för att säkerställa att Rönnskärsverket kan fortsätta att återvinna metallskrot.

Läs frågan ”Förutsättningar för mineralåtervinning” i sin helhet här.

Rättelse 2015-12-01
Länsstyrelsen Västerbottens bedömning är att användning av järnsand INTE kräver miljötillstånd. I vissa fall klassas järnsand som avfall och ska då hanteras som annat avfall i anläggningsändamål. Användningen är med andra ord en anmälningspliktig verksamhet men där riskerna bedöms större kan det bli aktuellt med tillståndsplikt.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar