Åtgärder krävs för att nå miljömålen

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Slutrapporten har nu överlämnats till regeringen och i den föreslår Naturvårdsverket olika åtgärder för att nå miljömålen. För att åstadkomma den samhällsomställning som krävs menar verket att insatser bör ske inom områdena skogsbruk, jordbruk, energiproduktion, vägtransport, industriproduktion, gruvverksamhet, avfall, byggande/planering, införsel av föroreningar och klimatförändringar. Bland annat tror Naturvårdsverket på en omställning till en cirkulär ekonomi för att ekonomisk tillväxt inte ska leda till negativ påverkan på miljön. I stort menar Naturvårdsverket att det krävs en förändring i bakomliggande drivkrafter såsom normer, värderingar, ekonomiska incitament och konsumtion för att miljökvalitetsmålen ska nås.

Naturvårdsverket ser också i sin analys att styrmedel som miljöbalken, plan-och bygglagen och skogsvårdslagen inte ger tillräcklig effekt för att på sikt uppnå miljökvalitetsmålen. Förändringar och förbättringar inom dessa samt inom gårdsstödet och Landsbygdsprogrammets ersättningar, statliga åtgärder, FN:s luftvårdskonvention och dess protokoll samt takdirektivet, bedöms kunna ge positiva effekter på miljöarbetet.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar