Åtgärdsprogram för havsmiljön

Sverige har nu fått sitt första åtgärdsprogram för havsmiljön vilket har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. Programmet omfattar Nordsjön och Östersjön  och innehåller 32 åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner, 19 av dessa är Havs- och myndigheten själva ansvariga för att uppfylla. Åtgärdsprogrammet bygger på att de landbaserade åtgärderna i vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs.

En åtgärd riktar sig specifikt till kommunerna:

  • ”att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.”

Tre åtgärder riktar sig till länsstyrelserna (i Östersjöområdet):

  • ” att bistå Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i kustområdena. Gäller kustlänsstyrelser.”
  • ” att utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljö status enligt havsmiljöförordningen.”
  • ”att införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag.”

En åtgärd behandlar uppföljning och riktar sig till alla myndigheter och kommuner:

  • ” att rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.”

Här hittar du åtgärdsprogrammet i sin helhet.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar