Avgiftsgrundande att ta fram information vid tillsyn

En fastighetsägare i Kungsbacka kommun överklagade ett beslut om tillsynsavgift i samband med ett projekt om radon i flerbostadshus. Fastighetsägaren ansåg att informationen denne fått genom utskick var dåligt anpassad till den aktuella fastigheten, att den var ineffektiv och alldeles för dyr. I ett första steg avslogs överklagandet av Länsstyrelsen i Hallands län. Ärendet överklagades sedan till mark- och miljödomstolen som satte ned avgiften. Kungsbacka kommun valde då att ta ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen som fastställde att taxan och beslutet är lagenligt och rimligt.

Läs domen i sin helhet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar