Avhandling: ”Det är inte mig det är fel på, det är huset”

Berit Edvardsson vid Umeå Universitet har i sin avhandling undersökt om personlighet har någon betydelse för utveckling av Sick Buildning Syndrome (SBS) samt hur symptomen påverkar arbetsförmågan. Syftet var vidare att undersöka om patienterna återhämtar sig från sina symtom samt hur de upplever sig blivit bemötta för sin problematik. Resultatet visar att symtomen minskar över tid, men att det är av stor vikt att patienten inte väntar för länge med att söka hjälp samt även att personen får rätt typ av hjälp. Det visade sig också att det i bemötandet av patienterna ofta finns en avsaknad av förståelse från flera aktörer. Tillsammans med patienter med handeksem och patienter med upplevd elkänsliget visar SBS-patienterna en typ av personlighet som kan leda till svårigheter att sätta gränser. Något som i sig i förlängningen kan leda till en ökad känslighet för påverkan av miljöfaktorer.

I avhandlingen redovisas även en utförlig bakgrund till SBS och hur olika faktorer i inomhusmiljön, i den psykosociala miljön samt hos individen kan orsaka ohälsa.

Här kan du läsa Berit Edvardssons avhandling.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar