Avsaknad av nationella riktlinjer för klimatanpassning

Klimatet förändras och man kan redan se vissa förändringar. Klimatförändringen förväntas medföra både positiva och negativa effekter, som ökad nederbörd, ökad risk för översvämningar, skred och ras och också förorenat dricksvatten. Exempel på positiva förändringar är en längre odlingssäsong och bättre tillväxt av skog. Flera kommuner har tagit fram lokala klimatanpassningsplaner men det finns ingen samlad nationell strategi för hur vi ska arbeta med klimatanpassning. I två avhandlingar från Linköpings universitet visas kommunernas arbete i dessa frågor och också att det saknas tydliga nationella riktlinjer, koordinering och kunskap i dessa frågor. Det finns också en stark tilltro till att tekniken ska lösa klimatanpassningen av samhället vilket kan ge en falsk trygghet. Läs mer här.  Enligt plan- och bygglagen ska klimatanpassning beaktas i fysisk planering. På länsstyrelserna finns klimatanpassningssamordnare och länsstyrelserna har tagit fram en verktygslåda som kan underlätta kommunernas arbete med just detta.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar