Ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande

Regeringen har nu fattat beslut om en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande. För lägenheter upp till 35 kvadratmeter tillåts ett högre riktvärde. Från och med den 1 juni tillåts 60 decibel A (dBA) istället för tidigare 55 dBA vid den exponerade sidan. Detta ska göra det enklare att bygga fler små lägenheter, där bristen är stor, framförallt i storstadsområdena. Den förordning som kommer att reglera detta innehåller också riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. Regeringen har också beslutat om en lagrådsremiss: ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättsäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller”, vilken innehåller förslag på förändringar i miljöbalken om rättssäkerhet för industrier, flygplatser med flera i de fall nya bostäder uppförs i närheten av befintliga sådana verksamheter. Läs mer här. Ta del av lagrådsremissen här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar