Bullersamordningsutredningen om flygbuller och bostadsbyggande

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Utredningen föreslår bland annat en ny förordning om flyg- och industribuller vid bostäder som gäller vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats samt industriell verksamhet m.m. Utredningen menar också att det riktvärdet som ska gälla för buller vid bostäders uteplatser bör vara 70 dBA och att det  får överskridas högst 16 ggr per dygn, varav högst 3 ggr nattetid, med undantag för Stockholms stad där andra riktvärden/antal överträdelser kan få förekomma. Förordningsförslagen i slutbetänkandet kompletterar, och ska läsas tillsammans med, lagförslagen i delbetänkandet. Här kan du ta del av hela slutbetänkandet (SOU 2013:67). 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar