Bullerutredning för ökad samordning mellan PBL och miljöbalken

Plan- och bygglagens och miljöbalken intentioner ”krockar” ibland. Detta gäller till exempel riktvärden för buller när nya bostäder ska byggas. För buller från trafik finns ett riktvärde kopplat till inomhusmiljön. I de fall trafikbuller kan klassas som industribuller gäller andra riktvärden för inomhusmiljön. Regeringen tillsätter därför en särskild utredare som ska se över samordningen mellan lagstiftningarna i för att underlätta byggande och planering i bullerutsatta områden. Utredaren ska utöver att belysa konsekvenserna utifrån respektive regelverk även föreslå ändringar i lagstiftningarna i syfte att öka samordningen mellan dessa och även titta på möjligheten att särskilda avtal skulle kunna skrivas för att tolerera visst buller från verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2013. Läs mer här.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar