Dålig luftomblandning i norr ger höga halter av luftföroreningar

Halter av partiklar och kväveoxider vid europavägar i Göteborg och Umeå har studerats av IVL Svenska Miljöinstitutet. Trots att trafikmängden i Göteborg under mätperioden var fyra gånger så stor som i Umeå var partikelhalterna ungefär desamma, något som har sin förklaring i att det kyligare klimatet ger en sämre luftomblandning. Skillnaden i partikelhalten i anslutning till vägen jämfört med stadens bakgrundshalter var däremot mindre i Göteborg än i Umeå.

Studien visade också att halter av mer grövre partiklar blev lägre när vägbanan var våt. De maximala partikelhalterna uppkom under hösten när dubbdäck börjar användas samt under våren när dubbdäck fortfarande används och vägbanan börjar att torka upp. Överlag så avgavs mindre än 1 % av vägslitaget från dubbdäck till luften i form av partiklar i storleken PM2,5-10. Vad gäller emissioner av kväveoxider kunde man se en nedgång över tid till följd av en nyare fordonspark.

Här kan du läsa mer om resultatet från studien.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar