Delprojektet om Små avlopp avslutat

Under 2014 har ett delprojekt om Små Avlopp genomförts inom ramen för Miljösamverkan Västerbottens verksamhet. Syftet med projektet har dels varit att ta fram en kommungemensam metodik för inventering och tillsyn av små avlopp enskilda avlopp, dels att fördjupa sig i vissa juridiska frågeställningar vad gäller bedömningsgrunder vid tillsyn och prövning. Vidare har syftet varit att öka kompetensen om små avlopp kopplat till miljö- och hälsoskydd hos såväl tillsynsmyndigheterna i länet som hos verksamhetsutövare. Projektet har resulterat i ett omfattande handläggarstöd och ett utbildningsmaterial avsett att användas vid utbildning av entreprenörer som anlägger små avlopp samt ett informationsmaterial riktat till fastighetsägare. Ta del av projektets slutrapport eller läs mer om projektet på dess webbsida.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar