Det krävs bättre åtgärder får att minska övergödningsproblematiken i Östersjön

Europeiska revisionsrätten har granskat EU:s arbete för att hjälpa medlemsstaterna att minska Östersjöns näringsbelastning. Revisionsrätten bedömer att genomfört arbete har gett begränsade framsteg och att det behövs fler och mer ändamålsenliga åtgärder.

Europeiska revisionsrätten kritiserar att medlemsstaternas metod för att minska eutrofieringen i Östersjön bygger på de förvaltningsplaner som tagits fram enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Revisionsrätten menar att dessa endast fokuserar på grundläggande åtgärder kopplat till jordbruk och enskilda avlopp. De vill även se reglering av diffusa källor och kompletterande åtgärder och de saknar mål och indikatorer för uppföljning. Vidare anses att de åtgärder som vidtas bygger på otillräcklig information.

Revisionsrätten påpekar också att direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse inte följs av alla medlemsländer runt Östersjön. Kommissionens uppföljning av hur medlemmarna genomför direktivet är inte heller genomförd inom utsatt tid. Brister finns även i medlemsstaternas genomförande av nitratdirektivet.

Läs Europeiska revisionsrättens rapport

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar