Dialog- och samverkansmöten

På denna sida hittar du dokumentation från genomförda möten med Västerbottens VA-samverkan och Samrådsgrupp avfall. Här finns även dokumentation från Länsstyrelsen Västerbottens miljöskyddsdagar.

Dialogmöte VA-samverkan och Miljösamverkan 14 mars 2013

Länsstyrelsens miljöskyddsdag, 23 oktober 2013

Miljösamverkansträff och Dialogmöte Samrådsgrupp Avfall, 23 april 2015