Dialogmöte om nedskräpning 30 aug 2016

Den 30 augusti 2016 anordnade Miljösamverkan Västerbotten och Samrådsgrupp avfall en gemensam träff om nedskräpning i Lycksele. Syftet med dagen var att försöka tydliggöra roller och ansvarsfördelning vid nedskräpningsärenden samt inspirera till att arbeta förebyggande med nedskräpning. Målsättningen var att vi innan dagens slut gemensamt skulle ha kommit fram till en metodik för att arbeta förebyggande med nedskräpning i länet. Dagen inleddes med att Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent berättade om deras arbete samt hur andra kommuner i Sverige har arbetat med nedskräpningsfrågan. Sedan berättade Roger Jonsson och Malin Laestander, miljöinspektörer på Storumans kommun, om hur nedskräpningsproblematiken i en inlands- och fjällkommun kan se ut. På det sista passet innan lunch berättade Anna Rudolfsson och Johanna Heikkilä, miljöinspektörer på Umeå kommun, om hur de har fördelat ansvaret inom kommunen i nedskräpningsärenden samt hur rutinerna för arbetet ser ut.

Efter lunch delades deltagarna in i grupper och fick diskutera hur de arbetar med nedskräpning idag, hur de skulle vilja arbeta samt hur de skulle vilja att aktörerna i länet tillsammans skulle kunna arbeta förebyggande med nedskräpning. Till sist fick alla rösta på de förslag som lagts fram. Flest röster fick:

  • Att gemensamt i länet lobba för att skrotbilspremien återinförs, gärna med hjälp av politiken och Region Västerbotten. En möjlighet kan vara att skapa en gemensam skrivelse som Primär kommunala delegationen kan vara med och skriva under på.
  • Att jobba förebyggande med nedskräpning genom regional samverkan där en projektledare driver och samordnar arbetet.

Program för dagen

Förebyggande av nedskräpning

Föreläsningsbilder

Umeå kommun