Miljösamverkansträff och Dialogmöte Samrådsgrupp avfall 23 april 2015

Den 23 april 2015 hölls en miljösamverkansträff och ett dialogmöte med Samrådsgrupp Avfall på Anisa i Lycksele.

Under förmiddagen genomfördes en miljösamverkans träff. Vid den presenterades och slutredovisades delprojekten om Externa boenden och Skjutbanor. En presentation kring slutredovisningen av Miljösamverkan Västerbottens första treårsperiod gjordes också samt en presentation av det kommande årets verksamhetsplan. Länsstyrelsen presenterade också ett nytt projekt – inventering av pågående verksamheter.

Under eftermiddagen genomfördes ett dialogmöte med Samrådgrupp avfall. Bland annat gjorde Theresia Marklund från länsstyrelsen en presentation om vad som är på gång inom området avfall. Nya regler för rapportering kring bygg- och rivningsavfall var en av diskussionerna, läs mer i Naturvårdsverkets vägledning om detta. Vidare pratade Jan-Olof Åström från Provab om fortutbildning inom området samt om vikten av en god provtagning.

Program

Förmiddag för Miljösamverkan: 

 1. Presentationsrunda
 2. Skjutbanor (avslutat projekt)
 3. Inventering av pågående verksamheter (nytt delprojekt, Linnea Melin, Länsstyrelsen)
 4. Externa boenden (avslutat projekt)
 5. Slutrapportering period 1 (april 2012 – maj 2015)
 6. Verksamhet 2015-2016

Presentation delprojekt Externa boenden och Skjutbanor samt slutrapport Miljösamverkan period 1 (april 2012-maj 2015)

Eftermiddag dialogmöte mellan Samrådsgrupp avfall och Miljösamverkan

 1. Vad gäller kring bygg- och rivningsavfall?         Gemensam dialog
 2. MIFO- inventeringarna, hur går arbetet           Gemensam dialog
 3. Provtagning kring deponier                                Jan-Olof Åström, Provab
 4. Hantering av slam                                                 Gemensam dialog
 5. Hantering av uttjänta bilar                                 Gemensam dialog
 6. Information från Länsstyrelsen                         Theresia Marklund, Länsstyrelsen

Naturvårdsverkets sammanställning om vad som är på gång inom avfallsområdet (april 2015)

Lämna ett svar