Egenkontroll med fokus på riskbedömning 2012-2013

Under höstens 2012 påbörjas delprojektet Egenkontroll med fokus på riskbedömning. Projektet ska när det är avslutat ha bidragit till att de medverkande verksamhetsutövarna tar ”ett steg uppåt i trappan”, åtminstone upp till nivå 3 vad gäller arbetet med egenkontroll och riskbedömning, se nedan. Projektet ska också ha bidragit till en kommungemensam metodik för tillsyn av företagens egenkontroll inkl. tillsyn av verksamhetens arbete med riskbedömning och riskreducerande åtgärder. Projektet riktas främst till A-, B- och C- verksamheter men även U-verksamheter kan komma att inkluderas. Delprojektet avslutades i december 2013.

Egenkontrolltrappans nivåer

NIVÅ 1
Verksamhetsutövaren har liten/ingen kunskap om egenkontroll och kravet på riskbedömning och behöver få kunskap om detta. Verksamhetsutövaren har inte gjort någon riskbedömning.
NIVÅ 2
Verksamheten har implementerat viss kunskap om egenkontroll och riskbedömning samt arbetar aktivt med det. Kunskap om risker finns och riskbedömningen är påbörjad.
NIVÅ 3
Verksamheten har implementerat stor kunskap om egenkontroll och riskbedömning. Lagkrav vad gäller egenkontroll uppfylls. Riskbedömning är genomförd och dokumenterad.
NIVÅ 4
Åtgärder för att minska risker inom verksamheten och minska miljöpåverkan genomförs systematiskt. Vidtagna åtgärder och åtgärdsplaner är dokumenterade.
 

I projektgruppen deltog Åsa Engman Ölund (Umeå kommun senare länsstyrelsen) Anna Pallin (Umeå kommun, senare i projektet), Jenny Nordvoll (länsstyrelsen ersattes senare i projektet av Erika Jonsson) och Lisa Redin (Miljösamverkan Västerbotten). Initialt deltog även Agneta Gustafsson, Skellefteå kommun, Anette Fagerlund, Storumans kommun och Sune Hellström, Åsele kommun i projektet.

Projektets tidsplan

  1. Projektgrupp bildas, projektplan tas fram, informationsmaterial och projektmaterial tas fram (höst 2012)
  2. Lokala företagsträffar, distribution av informationsmaterial (feb-mars 2013)
  3. Företagsbesök (mars-okt 2013)
  4. Upprättande av riskbedömning (efter företagsbesök om sådan ej finns)
  5. Bedömning av nivå mm, återkoppling till företag, ev krav på åtgärder (efter företagsbesök)
  6. Diskussionsmöte om bedömningsgrunder etc. (sept/okt 2013)
  7. Projektuppföljning (nov-dec 2013)
Projektet sammanfattas i en slutrapport. Denna inkluderar en sammanställning av projektet som sådant samt handläggarstöd riktat till tillsynsmyndigheter och ett informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare. Under flikarna I skrift/Handläggarstöd och I skrift/Informationsmaterial på denna webbplats finns också en del av det material som tagits fram inom projektet. Slutrapporten hittar du här.

Har du frågor om projektet? Kontakta lisa.redin@regionvasterbotten.se

Lämna ett svar