Ekosystemtjänster föreslås integreras i beslutsprocesser

Att bevara en biologisk mångfald och de gratistjänster, ekosystemtjänster, som naturen ger oss är angeläget för hela samhället. Ekosystemtjänsterna är en förutsättning för vår välfärd och bidrar till exempel livsmedelsförsörjning och vattenrening och att luftens syrehalt upprätthåll. I går överlämnades betänkandet ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster”, SOU 2013:168, över till regeringen. Betänkandet innehåller 25 förslag för integrering i beslutsprocesser, bättre kunskapsunderlag och lärande om ekosystemtjänster. Ansatsen i betänkandet utgår dels från besluten från FN-konferensen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 och etappmålet i miljömålssystemet om att ”senast år 2018 ska värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integrerade i ekonomiska och politiska beslut”. Läs hela betänkandet här

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar