En försämring av värdefulla vatten bör inte tillåtas

Naturvårdsverket anser i ett remissvar ang. vattenverksamhetens delbetänkande SOU 2012:89 att miljöbalken bör ändras så att det tydligare framgår att även ombyggnader och ändringar av tillstånd, inte bara nya verksamheter, ska prövas mot miljöbalkens 4 kap 6§. Bakgrunden är EU:s ramdirektiv för vatten som inte tillåter en försämring av vattenmiljön. Naturvårdsverket anser att det inte bör ”vara tillåtet att bedriva en verksamhet som i sin helhet förhindrar att god ekologisk status alternativt god ekologisk potential, eller gynnsam bevarandestatus kan uppnås, om det inte kan visas att det finns tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse”. Naturvårdsverket anser därför att det bör framgå extra tydligt vad gäller de vattendrag som pekas ut i miljöbalken som skyddade mot en utbyggnad av vattenkraft. Läs hela Naturvårdsverkets remissvar här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar