Energi

På denna sida hittar du de utbildningar och seminarium som har kopplingar till energitillsyn samt den påverkan som olika slag av energianvändning kan ha på hälsa och miljö.

Energikunskap och energitillsyn, 9 april 2014

Småskalig biobränsleeldning – Emissioner, halter och hälsorisker, 21 maj 2014