Enligt HaV ingen orimlig kostnad för vattenåtgärdsprogrammen

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram en metod för att mäta betalningsförmåga för att i sin tur bedöma om åtgärdsprogrammen för vattendistrikten medför orimliga kostnader. Betalningsförmågan har analyserats för de sektorer som förväntas stå för kostnaderna för de fysiska åtgärderna, dvs. lantbruk, skogsbruk, industri, vattenkraft, kommunerna, staten och hushållen. Utifrån analysen bedömer HaV att åtgärderna i de föreslagna åtgärdsprogrammen i sin helhet inte väntas medföra orimliga kostnader för de olika sektorerna. Det påpekas dock att enskilda företag och hushåll som redan har svag lönsamhet eller liten disponibel inkomst kan drabbas hårdare än andra.

I rapporten betonas dock att resultatet ska tolkas med försiktighet, bland annat kan själva mätmetoden behöva utvecklas.

Läs analysen från HaV

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar