Ett varmare och blötare Västerbotten att vänta

SMHI har genomfört klimatanalyser för alla län i landet. Analyserna bygger på observationer och beräkningar utifrån två scenarion, ett där utsläppen minskar och ett utifrån dagens klimatpolitik med accelererande utsläpp.

I scenariot med lägre utsläpp väntas temperaturen i länet öka med 3 grader till slutet av detta sekel. I scenariot med högre utsläpp är siffran istället 6 grader där den största ökningen kommer att ske vintertid med en ökning på 7 grader. Vegetationsperioden förlängs med runt 30-50 dagar och antalet varma dagar blir fler. Nederbörden väntas öka med 20-40 % och i scenariot med högre utsläpp bedöms nederbördsmängden under vårtid öka med upp till 50 % i vissa områden. Förekomsten av kraftig nederbörd väntas också bli vanligare.

Årstillrinningen blir upp till 10 % större vid mitten av seklet och flödesvariationerna kommer att förändras med en tidigare vårflod och kraftigare höst- och vinterflöden. Generellt väntas även snötäcket i länet att minska med den största förändringen i scenariot med högre utsläpp.

Läs hela rapporten från SMHI här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar