Examensarbeten

Här listas examensarbeten från Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet som genomförts i samverkan med Miljösamverkan Västerbotten.

Amanda Andersson (2014) Hållbar utveckling i kommuner : En studie om hur kommunerna i Norr- och Västerbotten arbetar med folkhälsomål och miljökvalitetsmål

Karolin Bylund (2015) Bygg- och rivningsavfall utifrån ett miljöperspektiv : Med fokus på EU:s avfallsmål och en hållbar avfallshantering

Liselott Ek (2014) Nedlagda deponier i Västerbottens län : Regional åtgärdsplan och prioriteringslista

Ida Ohlsson (2014) Inomhus- och arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolan – En studie i Malå och Norsjö kommuner

Lämna ett svar