Externa boenden 2014-2015

Även om externa och/eller tillfälliga boenden inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken så bedriver miljöförvaltningen tillsyn över dessa. Under hösten 2014 genomför Miljösamverkan Västerbotten ett projekt om Externa boenden som inkluderar (1) boenden för tillfällig arbetskraft (ex bärplockarboenden och boenden för skogsarbetare), (2) Boenden för ensamkommande barn och ungdomar samt asylboenden, (3) hotell och vandrarhem, samt (4) vårdboenden (ålderdomshem, servicehus, gruppboenden och sjukhem). Projektet avser att utveckla gemensamma bedömningsgrunder för att underlätta miljö- och hälsoskyddshandläggarnas myndighetsutövning.

2009 genomfördes ett kunskapsprojekt hos dåvarande kommunförbundet, numera Region Västerbotten, angående hälsoskyddet på bärplockarboenden. Denna policy var uppskattad, både hos miljökontoren där den fortfarande ofta ligger till grund för tillsynsbedömningar av externa boenden. Även verksamhetsutövare fick klarhet vad beträffar lagar och förordningar. Under 2014-15 har en utveckling av bärplockarpolicyn skett, vilken numera även inkluderar gemensamma bedömningsgrunder, checklistor och mallar, samt informationsmaterial till de verksamhetsutövare som organiserar och ansvarar för externa boenden.

Jenny Nordén, praktikant vid Miljösamverkan Västerbotten, har varit projektledare och i projektets referensgrupp ingick Annika Lidström, Arvidsjaurs kommun, Jan Olofsson, Vindelns kommun, Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun, Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten samt Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten och Lena Friborg, Region Västerbotten. Även Räddningstjänsten, polisen och Migrationsverket kontaktas under projektets gång.

Projektplan finner du här. Inom ramen för projektet har ett handläggarstöd inkluderande två checklistor för tillsyn och en mall för inspektionsrapporter (tillfälliga boenden och tillfälliga boenden, lägenheter) ett informationsmaterial tagits fram. Allt material finns samlat i projektets slutrapport.

Har du frågor om delprojektet så kontakta Miljösamverkans projektledare eller Jenny Nordvoll på Länsstyrelsen Västerbotten (jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se)

Lämna ett svar