Finansiering av omhändertagande av uttjänta fordon

Regeringen gav 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur kommuner och staten kan ersättas för sitt omhändertagande av uttjänta fordon där det inte går att få tag på ägaren. Naturvårdsverket är nu klar med sin utredning och föreslår en producentfinansierad fond dit den som yrkesmässigt tillverkar eller för in bilar till Sverige blir skyldig att betala en avgift. Enligt förslaget består fonden av två delar. Den ena delen ska gå till ersättning till kommuner, Trafikverket och Polisen för omhändertagandet av de uttjänta fordonen. Den andra delen ska gå till förebyggande åtgärder. Naturvårdsverket ser att sådana åtgärder exempelvis kan vara att aktörer underlättar för bilägare att följa regelverket för skrotning av bilar.

Naturvårdsverket föreslår även en ändring i lagstiftningen som ska möjliggöra att fordon kan flyttas på grunden att de utgör en risk för skada på miljön.

Läs mer om regeringsuppdraget och förslaget här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar