Inomhusmiljö i skolor 2014-2015

Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför genomför Folkhälsomyndigheten under 2014-2015 ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan med fokus på ventilation och städning samt egenkontroll. All information om projektet hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. I anslutning till inrapporteringen av kommunernas inspektioner kommer Folkhälsomyndigheten vilja ha svar på några specifika frågor, du hittar dessa frågor här.

Inom området inomhusmiljö i skolor har flera checklistor utvecklats. Dessa kan användas i den form de är eller som inspiration/underlag för framtagande av egna checklistor.

Den 12 september hölls en uppstartsträff för det nationella projektet i Umeå.
Här finns föreläsningsbilder från denna träff:

På uppstartsträffen i Umeå pratade Greta Smedje om att använda ATP- mätare vid rengöringskontroller. Greta uppgav att det fanns referensvärden från vårdsektorn i Danmark, du hittar dessa värden här.

Har du tankar, idéer om kompetensutveckling inom detta område eller om material vi bör ta fram gemensamt för Västerbottens kommuner så mejla gärna sådana förslag till Miljösamverkans projektledare.

 

 

Lämna ett svar