Förslag på nya regler om avloppsfraktioner och biogödsel mm.

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor. Myndigheten har kartlagt fosforresurserna och innehåll av oönskade ämnen i olika fosforkällor. De har också gjort en bedömning av potentialen för hållbar återföring av fosfor samt tagit fram förslag till en ny förordning och nya etappmål för hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets utredning är ett steg men för att kunna hantera problemen på lång sikt krävs många olika typer av åtgärder. Vid en nyligen genomförd handläggarträff för länsstyrelserna presenterade Naturvårdsverket förslaget till regler för återföring av fosfor från avloppsfraktioner. Naturvårdsverket gjorde även ett förtydligande om Max gränsvärdesbelastning för avloppsreningsverk. Ta del av förslaget till förordning här och dess författningskommentarer här. Du kan också ta del av presentationerna om förslag till nya regler för slam och om Max GVB. Själva redovisningen av regeringsuppdraget hittar du här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar