Miljögifter i barnens vardag – en konferens med fokus på hälsa och miljö 17 sep 2015

Den 17 september 2015 anordnades en konferens med tema ”MIljögifter i barnens vardag” av hållbarhetsveckan SEE, där Miljösamverkan Västerbotten bidrog genom att filma dagen. Barn är extra känsliga för kemikalieexponering till följd av att de befinner sig under utveckling samt har en stor exponering i förhållande till kroppsvikt. De har även ett annat beteendemönster än vuxna, exempelvis kryper de omkring på golvet och kan få i sig jord och damm och de biter och suger på saker som innehåller kemikalier.

Det kommer att bli svårt att nå det nationella miljömålet Giftfri miljö till år 2020 men det pågår ett aktivt arbete med kemikalier och miljögifter på flera nivåer och inom flera instanser i samhället. Konferensdeltagarna fick både höra information om Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets arbete på kemikalieområdet, de fick ta del av forskningsresultat om kemikalieexponering samt informerades om tillvägagångssätt för att skapa en giftfri förskola. Allt detta och mycket mer filmades och finns tillsammans med presentationerna att ta del av via länkarna nedan. Program för dagen hittar du här.

Föreläsningsbilder
Välkommen!
Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
Giftfri miljö, Anna Nylander, Kemikalieinspektionen
Nationell miljöövervakning av miljögifter, Linda Linderholm, Naturvårdsverket
Astma och allergier – effekter av miljön, Martin Andersson, Umeå Universitet
Historien om bly och varför mina barn är smartare än jag, Ingvar Bergdahl, Umeå Universitet
Exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet och risken för kronisk sjukdom hos barn, Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet
Giftfri förskola, Laura Vidje, Esam
Barns hälsa i Norrland – Miljö och hälsoenkäten, Karl Forsell, Västerbottens läns landsting
Problem från verkligheten – ”Exempel från Miljömedicin”, Karl Forsell, Västerbottens läns landsting

Föreläsningsfilmer
Välkommen! Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
Giftfri miljö, Anna Nylander, Kemikalieinspektionen
Nationell miljöövervakning av miljögifter, Linda Linderholm, Naturvårdsverket
Astma och allergier – effekter av miljön, Martin Andersson, Umeå Universitet
Historien om bly och varför mina barn är smartare än jag, Ingvar Bergdahl, Umeå Universitet
Exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet och risken för kronisk sjukdom hos barn,
Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet
Giftfri förskola, Laura Vidje, Esam
Barns hälsa i Norrland – Miljö- och hälsoenkäten, Karl Forsell, Västerbottens läns landsting
Problem från verkligheten – ”Exempel från Miljömedicin”, Karl Forsell, Västerbottens läns landsting
Paneldiskussion – Hur går vi vidare?, Kemikalieinspektionen, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting